Get Adobe Flash player


Certificaat geschillencommissie

SamSam heeft van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen het certificaat “Samen werken aan kwaliteit 2021” ontvangen. Hiermee verklaart de commissie dat er in 2021 tegen onze organisatie geen geschillen zijn ingediend bij de Geschillencommissie.

Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

Stichting Groen Cement helpt om de kinderopvang te “vergroenen”. SamSam heeft ervoor gekozen om natuurbeleving en buiten spelen als pedagogische doelstelling op te nemen in het pedagogische beleid omdat we het een essentieel onderdeel vinden voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn de volwassenen van morgen en natuur is de basis van ons bestaan. In 2021 zijn wij met de locatie SamSam Fredrik Hendrik geslaagd voor de toetsing van het Groen Cement Kwaliteitsmerk. Daar zijn wij trots op en alle medewerkers van SamSam werken mee aan de doelstellingen van dit Kwaliteitsmerk.