Get Adobe Flash player


Oudercommissie

SamSam heeft een actieve oudercommissie die zich richt op de kwaliteit van de opvang. De oudercommissie behartigt de belangen van u en van uw kind. Ze ondersteunt de locatiemanager bij het ontwikkelen en evalueren van beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, speelmogelijkheden en activiteiten, geeft gevraagd en ongevraagd advies, helpt mee met het organiseren van feesten, enz.
De oudercommissie is te bereiken via email: samsamoc@gmail.com.

Klik .Algemeen-reglement-Oudercommissie-kinderdagverblijf-SamSam20131 (1)
om het reglement voor de oudercommissie in te zien.