Get Adobe Flash player


Personeel

SamSam heeft een hecht, enthousiast, divers, trouw en creatief team medewerkers.
Dagelijks zijn er 3 pedagogisch medewerkers aanwezig die ondersteund worden door een groepshulp.
We werken met een vast team invallers, zodat we, indien nodig, een bekend gezicht kunnen laten meedraaien.
Alle medewerkers van SamSam zijn in het bezit van de benodigde diploma’s, referenties en een VOG.
We kiezen er bewust voor om verscheidenheid in opleiding in het team aan te brengen. Die diversiteit zorgt voor wederzijdse inspiratie en verdieping in het werk. Wij volgen de continue screening t.a.v. de richtlijn van de Wet Kinderopvang.

De medewerkers krijgen door middel van studiedagen en trainingen input in hun vak en ook in teamvergaderingen staan pedagogische en creatieve ontwikkelingen op het programma.
SamSam hecht waarde aan de eigen ontwikkeling van de medewerkers en wil hen stimuleren in hun vak en hun creativiteit.

Vaste medewerkers
Pedagogisch medewerkers: Martine, Farida, Soekie, Levana en BBL-er Leonie
Groepshulpen: Souad, Nafisa

Invalkrachten

Wanneer een medewerker ziek, met verlof of op vakantie is maken we gebruik van vaste invalkrachten. Deze invalkrachten zijn gediplomeerd en kunnen op alle groepen ingezet worden. Wanneer er sprake is van langere vervanging (bijvoorbeeld bij een zwangerschap) zullen wij zoveel mogelijk een vast persoon op de betreffende groep laten werken. Wij houden hierbij rekening met het vaste gezichten criterium.

Stagiair(es)

SamSam wil een inspirerende leerschool zijn voor anderen, daarom zijn er regelmatig stagiaires. W ij werken met stagiaires die een BOL, BBL opleiding volgen of reeds gediplomeerde mensen die een EVC-traject volgen om gekwalificeerd te worden om te mogen werken in de kinderopvang.. Een stagiaire is verbonden aan een vaste groep. De stagiaires worden begeleid vanuit hun opleiding en door één van onze vaste pedagogisch medewerkers.