Get Adobe Flash player


Creatief beleid

Een belangrijk middel om de ontwikkeling van de creativiteit te stimuleren is het aanbieden van creatieve activiteiten. Door deze activiteiten krijgt het kind al op vroege leeftijd de mogelijkheid om een onderwerp uitvoerig te verkennen en te leren begrijpen.
Bij SamSam hebben we zowel interne als externe activiteiten. Interne activiteiten zijn de activiteiten die door de PM-er zelf bij SamSam worden georganiseerd. Externe activiteiten zijn activiteiten die buiten SamSam, of in samenwerking met een kunstenaar worden georganiseerd
Op 2-maandelijkse teamvergadering bespreken alle PM-ers met elkaar wat er speelt op de groepen. De PM-ers werken de ideeën vervolgens op de groep verder uit. Deze interne activiteiten zijn na afloop te bewonderen op het prikbord op de groep. Ook komen er verslagen van de activiteiten in de mappen van de kinderen.
In de snoezelruimte bieden we creatieve activiteiten aan op maat. De kinderen in deze groep zijn nog jong, maar kunnen evengoed uitgedaagd worden op creatief gebied.

Sociale ontwikkeling

Met de sociale ontwikkeling wordt bedoeld dat het kind in toenemende mate deel uitmaakt van zijn leefomgeving. De gewoonten en waarden die daarbinnen gebruikelijk zijn, maakt hij zich eigen. De PM-ers stimuleren het groepsproces, waardoor kinderen steeds meer op elkaar gericht raken. De snoezelgroep is in deze zin een mooie eerste stap voor een jonge baby omdat er langzaam aan het groepsproces kan worden gewend vanwege de minimale bezetting van 4 kinderen. Bij kleine baby’s stimuleren wij het contact door het kind bij een ander kind op een kleed of in de box te leggen. Baby’s kijken naar elkaar, horen elkaar en kunnen elkaar voelen, door bijvoorbeeld elkaar met de handjes of voetjes aan te raken.
Naarmate baby’s groter worden raken zij steeds meer geïnteresseerd in elkaar en zoeken elkaar op om samen te spelen. De PM-ers stimuleren het samenspel van dreumesen en peuters en begeleiden de kinderen hierin. Baby’s en dreumesen vinden het vooral leuk om geluiden te imiteren. Bij de peuters vinden er groepsgesprekjes plaats, bijvoorbeeld tijdens het fruit eten aan tafel. Alle kinderen worden door de PM-ers bij het gesprekje betrokken en zij stimuleren de kinderen ook om naar elkaar te luisteren.
Dreumesen en peuters pakken elkaars speelgoed af. PM-ers helpen de kinderen in de omgang met het speelgoed door de kinderen aan elkaar te leren vragen of ze met het speelgoed mogen spelen.

Cognitieve ontwikkeling

Cognitie is de ontwikkeling van het denken en kennen. Cognitie zorgt ervoor dat elk kind de wereld op zijn eigen manier organiseert. Kinderen leren spelenderwijs begrijpen en gaandeweg oorzaak-gevolg relaties kennen door het leggen van verbanden tussen situaties. De baby leert de relatie kennen tussen bijvoorbeeld het bewegen van het handje en het geluid dat vervolgens uit het speelgoed komt. Een peuter die ergens niet bij kan, pakt een stoel, zodat het wel lukt. De PM-er stimuleert deze ontwikkeling door situaties begrijpelijk te maken. Dit kan door het geven van voorbeelden en uitleg. Begrip en taal zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het vormt de basis voor communicatie, het verkrijgen van inzicht en gevolg, het verwoorden van emoties en/of het oplossen van conflicten.
Er is ruimte en tijd om de kinderen per leeftijdscategorie gerichte activiteiten aan te bieden die de cognitieve ontwikkeling stimuleren.